انواع ثبت شرکت در دبی

مراحل ثبت شرکت تجاری: مرحله اول برای ثبت شرکت تجاری انتخاب نام تجاری و پس از آن تهیه و تنظیم اساسنامه شرکت یا عقد تاسیس هست. در اساسنامه شرکت شرکا و میزان سهم هرکدام تعیین شده و وظایف و مسولیت های آنها مشخص می شود. در گذشته داشتن شریک اماراتی یا کفیل الزامی بود ولی پس از تغییر ات در قوانین و مقررات اخیر، برای برخی از مشاغل دیگر الزامی بر داشتن شریک یا کفیل اماراتی نیست و اشخاص می توانند مالکیت صددرصد شرکت خود را داشته باشند. در مرحله ی بعد ، اقدام به دریافت مجوز یا پروانه کسب و یا الیسنس تجاری نمود که این کار بایستی در اداره ی اقتصادی دبی صورت گیرد . تعیین رشته فعالیت های و خدمات تجاری ارایه شده توسط شرکت در این مرحله صورت می گیر د. یکی از انواع رایج شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود یا Company Liability Limited هست. در این نوع شرکت، شرکا تنها به اندازه میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قرضها و تعهدهای شرکت است. دریافت مجوز یا الیسنس برای هر فعالیت تجاری الزامی است. متقاضیان ثبت شرکت باید حد اقل سن قانو نی 18 سال را دارا باشند. یکی دیگر از أنواع شرکت های رایج در امارات شرکت هایی است که در مناطق آزاد یا Free Zone ثبت می شود . این نوع شرکت ها عموما برای سرمایه داران و کارخانه هایی مناسب است که در خارج از امارات کارخانه ها و یا دفاتر مرکزی را تاسیس کرده اند و در مناطق آزاد امارات برای ورود به بازار خاورمیانه اقدام به ثبت شرکت و دفتر خاورمیانه خود می نمایند. در این گونه شرکت ها هم نیازی به حضور کفیل اماراتی وجود ندارد.

هزینه ثبت شرکت در دبی 2023

مالیات: در حال حاضر در امارات فقط یک نوع مالیات وجود دارد و آن هم مالیات ارزش افزوده است به میزان 5 درصد. قرار است در آینده ای نزدیک در اواخر سال 2023 مالیات بر در آمد هم به انواع مالیات امارات اضافه گردد. دریافت اقامت امارات با ثبت شرکت: پس از ثبت شرکت، و صدور الیسنس، شرکا می توانند برای ویزای اقامت خود و اعضای خانواده از طریق اداره مهاجرت امارات اقدام نمایند که البته ابتدا اقامت نفر اصلی یا شریک صادر شده و پس از آن ویزای اقامت همراهان صادر خواهد شد.

ویزای اقامت کارمندی: برای دریافت اقامت کارمندی داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ال زامی است و در برخی از رشته های تخصصی متقاضیان می توانند با ارایه ی مدارک تحصیلی معتبر و مورد تایید و سابقه کاری خود اقدا م به دریافت اقامت کارمندی نمایند.

همین حالا درخواست مشاوره رایگان ثبت کنید
بهترین مشاوره پیش از ثبت شرکت در دبی