اطلاعات تماس روتس کپیتال

 با تیمی مجرب کلیه اقدامات مربوط به خرید ملک، ثبت شرکت از انتخاب و ثبت نام تجاری، تهیه و تنظیم اساسنامه، ثبت شرکت تا اخذ ویزا و اقامت را برای شما انجام خواهد داد.

دبي، مراسي درايو، بيزيس بي،
ساختمان باينري تاور، طبقه دوم، ٢٠٢
info@rootscapital.ae

00971506336706

00971480076687

سوالات خود را از ما بپرسید

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد